EndoClot® PHS

EndoClot® PHS

Hem Klinik Hem de Biyomateryal Uzman

- EndoClot® PHS
- EndoClot® Adhesive
- EndoClot® SIS

EndoClot® Polisakkarit Hemostatik Sistem (EndoClot® PHS)

EndoClot® PHS, Emilebilir Modifiye Polimerlerden üretilmiş (AMP®) ve benzersiz bir toz dağıtım sisteminden (aplikatör) oluşan tek kullanımlık bir kanama durdurucu sistemdir. 
Hem üst hem de alt Gastrointestinal yollardaki oluşan kanamaları kontrol etmek için son derece güvenli ve etkili bir yöntemdir. Başlıca kullanım endikasyonları;
•    Ülser kanamaları, 
•    Tümör kanamaları,
•    EMR / ESD gibi büyük, sızıntı yapan ve orta dereceli kanamalı yaralarda 
•    Ulaşılması zor bölgelerde yerleşebilecek lezyonlara uygulanabilmektedir. 
•    EMR / ESD sonrasında yeniden oluşması muhtemel kanamayı önlemek için de yararlıdır.

Diğer herhangi bir geleneksel teknikle kanamayı kontrol etmek için ilave bir terapi olarak kullanılabilir.